Dagbesteding

Bij Jong Actief staat maatwerk voorop. De dagbesteding zal dan ook samen met de jongere en/of begeleider georganiseerd worden. Dit, door een talentenplan op te stellen, waarin structuur wordt gegeven aan de dagbesteding en waarin te behalen doelen terugkomen. Bij Jong Actief geldt de regel dat  iedereen zijn steentje kan bijdragen. Hierbij wordt het maken van een adequate combinatie tussen activiteiten en werkzaamheden nagestreefd.

 

Gedurende de dagbesteding vinden er aan de hand van een afgesproken frequentie wekelijks of eens per twee weken gesprekken plaats, waarin de vorderingen in het proces van de jongere worden geëvalueerd. Tijdens deze gesprekken kunnen doelen worden bijgesteld en wordt er gekeken of de ‘koers’ die gevaren wordt nog steeds de juiste is. Hiernaast is het ten alle tijden mogelijk om zowel positieve als negatieve ervaringen bespreekbaar te maken en hierbij hulp te vragen.

 

De coaching en begeleiding op het gebied van sociale activering, dagbesteding, re-integratie en jobcoaching wordt sinds 2011 gekeurd door ‘Blik op werk’. Jong Actief heeft nu drie jaar op rij het keurmerk gekregen.

© 2015 Stichting Jong Actief

Ontwerp en techniek door: H