Waarom

Waarom kom je naar Jong Actief?

Jong Actief werkt voor jongeren die klaar zijn met de reguliere hulpverlening. Deze jongvolwassenen zijn vaak gelabeld door jeugdhulpverlening, meervoudige problematiek, psychiatrische hulpverlening, verslaving en detentie. Zij worden zo vaak door de maatschappij, maar ook door hun zelf, gezien. Wij geven deze jongeren hun eigenwaarden weer terug!

“youth is a resource not a problem”

Wij doen dit door op een vernieuwende manier te kijken waar hun talenten liggen en gaan hier stapsgewijs mee aan de slag. Dit doen wij door middel van een breed scala aan activiteiten en improvisatie, waarin de sleutel is dat wij jongeren nieuwe vaardigheden te laten ontdekken en op een speelse manier laten bij dragen aan de maatschappij.

Jong Actief is een community waar jongeren in opgenomen worden. Zij eten en werken samen aan zeer diverse projecten. Zo leren zij middels gelijkenonderwijs ook veel van leeftijdsgenoten.

Bij stichting Jong Actief bieden wij jongeren een plek in de stad waar ze geaccepteerd worden en hulp krijgen om zichzelf te herpakken. Middels trainingen, begeleiding en groepsactiviteiten ontwikkelen zij zich en creëren zij een startpositie om weer aan het werk te gaan.

Hoe wordt dit gecoacht?

Bij stichting Jong Actief hebben wij twee afgestudeerde HBO coaches die kijken naar alle leefgebieden van onze jongeren en met een ‘er op af’-benadering samen met deze jongeren aan de slag gaan. Wij hebben een aanpak gecreëerd waarin wij werken met een zelf ontwikkeld Talentplan waarin wij stapsgewijs stappen maken aan de eigen ontwikkeling en re-integratie.

© 2015 Stichting Jong Actief

Ontwerp en techniek door: H