Organisatie

Bestuur

Naam  Functie Hoofdfunctie Nevenfunctie
Mw. Dr. M.J.H.
(Mariet) Paes
Voorzitter Gepensioneerd – Vice-voorzitter Raad van Toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis
– Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Q-support
– Voorzitter bestuur Stichting Dokumento
Dhr B.L.M.
(Ben) Brands
Penning-meester Financieel manager – Penningmeester Stichting Seniorenbus ‘s-Hertogenbosch
– Secretaris / penningmeester Stichting Brands
– Penningmeester Stichting ELST
Dhr S.J.
(Sjoerd) van Kampen
Secretaris Media vormgever / webdesigner /communicator / videograaf – Voorzitter Vereniging Geluksweekend ‘s-Hertogenbosch
– Penningmeester Vereniging F for Fashion
– Penningmeester Stichting Mijn Stad Mijn Toekomst
– Lid Cliëntenraad Participatiewet
– Kernteamlid Dukebox
Dhr M.W.R.
(Thijs) Laan
Bestuurslid Specialist Participatie, Werkleerbedrijf, Gemeente Eindhoven – Lid Young Professionals Brabant Advies
Dhr S.M.
(Siwert) Meijer Msc
Bestuurslid Hogeschooldocent bij Avans Hogeschool – Bestuurslid Stichting NEX2NEXT

Medewerkers

Wouter Brus – Senior Talentcoach
Aafke Thumann – Junior Talentcoach
Frans Dix – Coördinator

 

Coördinatieteam

Remi van Hoof – Voorzitter
Marlon van den Dungen
Wouter van Dartel
Peter Wallert
Eef van den Boom

 

© 2015 Stichting Jong Actief

Ontwerp en techniek door: H