Over ons

Jong Actief (JA) is een stichting van de jongeren. De stichting is ontstaan vanuit een groep jonge mensen. Onder hen leefde de overtuiging dat zij door samen het heft in handen te nemen, bestaansrecht zouden vinden voor hun ideeën over een betere toekomst. Hun ontmoeting met een groep sociale professionals die zij het vertrouwen schonken bracht een daadkrachtige groep op de been. Vanuit een bovenkamer in ’s-Hertogenbosch zijn zo de eerste structuren gelegd voor de Stichting Jong Actief.

 

Een adviesrapport van de kersverse professionals richting de gemeente ’s-Hertogenbosch over hoe jongeren te motiveren tot maatschappelijke betrokkenheid is voor JA een belangrijke basis geweest. Maar dit is enkel en alleen zo omdat de groep jongeren de boodschap van het onderzoek hebben opgepakt. Met ladingen vrijwillige inzet en een groot commitment van velen heeft JA kunnen groeien tot wat het nu is: een stichting voor en vooral door jongeren waar talentontwikkeling centraal staat.

JA streeft ernaar dat jongeren de mogelijkheid, tijd en ruimte krijgen om zich zelfredzaam te maken in de maatschappij.  JA erkent de zoektocht van jongeren naar hun eigen identiteit en een passende plek in de samenleving, ondersteunt hierbij door in te zetten op een brede ontwikkeling en beoogt de talenten van jongeren te ontdekken en verzilveren.

© 2015 Stichting Jong Actief

Ontwerp en techniek door: H